Garmin Latvia

Brīdinājumu funkcijas

Brīdinājumu funkcijas

Mūsu inžinieri veic nopietnas brīdinājumu funkciju pārbaudes labaratorijā un uz ceļiem, lai nodrošinātu visu iespējamo drošību, kamēr esat uz ceļa. Lai vai kā, eksistē apstākļi, kuros šīs funkcijas var nedarboties tik labi, cik ir gaidīts.

Priekšējās Sadursmes Brīdinājumi

Priekšējās Sadursmes Brīdinājumi darbosies, kad brauksiet ar ātrumu virs 50 km/h. Lai funkcija darbotos, Priekšējās Sadursmes Brīdinājumiem ir nepieciešams, lai kamera būtu vērsta uz priekšu un būtu centrēta tieši uz jūsu braukšanas joslas vidu un horizonta līniju. Tas ļauj ierīcei noteikt ceļu, kas aktivizē funkciju. 

Dažādi apstākļi var likt Priekšējās Sadursmes Brīdinājumiem nedarboties pareizi:

 • aizklāts kameras skats uz objektiem, atstarojumi, lietus, sniegs, migla un apledojums uz vējstikla;
 • izteikts izēnojums uz ceļa vai bojāts ceļa segums;
 • padzisušas vai neesošas joslu atdalošās līnijas uz ceļa nolietojuma vai ceļa remonta dēļ;
 • žibinoši starmešu vai saules, vai citu elementu stari;
 • kameras nepareizs novietojums, kas var izraisīt nepatiesus brīdinājumus vai neizraisīt brīdinājumus vispār;
 • aizsegtas braukšanas joslu atdalošās līnijas sniega, lietus, miglas, dubļu, smilts, sāls un citu faktoru ietekmē;
 • joslu atdalošo līniju aizsedzoši objekti uz ceļa;
 • tumšas vai zema apgaismojuma vides;
 • transportlīdzekļi, kas pastāvīgi atrodas tālāk par 40 metriem vai tuvāk par 5 metriem.

Izslīdes no Joslas Brīdinājumi

Izslīdes no Joslas Brīdinājumi dabosies, kad brauksiet ar ātrumu virs 65 km/h. Lai funkcija darbotos, Izslīdes no Joslas Brīdinājumiem ir nepieciešams, lai kamera būtu vērsta uz priekšu un būtu centrēta tieši uz jūsu braukšanas joslas vidu un horizonta līniju. Tas ļauj ierīcei noteikt ceļu, kas aktivizē funkciju. 

Dažādi apstākļi var likt Izslīdes no Joslas Brīdinājumiem nedarboties pareizi:

 • aizklāts kameras skats uz objektiem, atstarojumi, lietus, sniegs, migla un apledojums uz vējstikla;
 • izteikts izēnojums uz ceļa vai bojāts ceļa segums;
 • padzisušas vai neesošas joslu atdalošās līnijas uz ceļa nolietojuma vai ceļa remonta dēļ;
 • žibinoši starmešu vai saules, vai citu elementu stari;
 • kameras nepareizs novietojums, kas var izraisīt nepatiesus brīdinājumus vai neizraisīt brīdinājumus vispār;
 • aizsegtas braukšanas joslu atdalošās līnijas sniega, lietus, miglas, dubļu, smilts, sāls un citu faktoru ietekmē;
 • joslu atdalošo līniju aizsedzoši objekti uz ceļa, ieskaitot veģetāciju un citus;
 • izteikti gaiši vai izteikti tumši apstākļi;
 • ļoti šauri, plati vai līkumoti ceļi;
 • dažādi ceļu veidi, piemēram: ar ātrumu ierobežojošajiem pacēlumiem un saplūstošām braukšanas joslām;
 • ceļa mērķi, kas atrodas tālu no ceļa, tuvu pagriezienam vai manevram, vai atrodas uz ļoti līkumota vai kalnaina ceļa.